logopeda
logopeda logopeda
Terapia dzieci ze spektrum autyzmu, afazją, deficytami w zakresie funkcjonowania społeczno -emocjonalnego, problemami z koncentracją. Wspomaganie rozwoju małego dziecka.”